Käkisalmi-säätiö on perustettu 20.6.1948 ja sen kotipaikka on Heinola.

Käkisalmi-säätiön päätarkoitus ilmenee alla olevasta sääntökohdasta:
”2 § Käkisalmi-säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Käkisalmen maalaiskunnan ja kaupungin asukkaiden ja heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään. Aineellista tukea voivat saada henkilöt, yhteisöt, laitokset ja yritykset, jotka toiminnallaan ovat edistäneet tai edistävät säätiön tarkoitusperiä.”

Säätiön näkyvin vuosittainen toiminta ovat Käkisalmi-juhlat kesäkuun toisena viikonloppuna. Juhlat on lähes poikkeuksetta järjestetty Heinolassa. Juhlat järjestetään yhdessä Heinolan Karjalaseuran kanssa.
Osallistumme vuosittain Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistyksen järjestämään Kaisanpäivänjuhlaan Helsingissä.
Säätiön valtuuskunta kokoontuu ainakin kerran vuodessa maalis-huhtikuussa.

Säätiö myöntää apurahoja harkintansa mukaan sääntöjensä mukaiseen toimintaan. Apurahojen käsittelyä varten tarvitsemme vapaamuotoisen hakemuksen, jossa on yksilöity haettava kohde, sen kokonaisrahoitus ja sen liittyminen Käkisalmeen sekä haettava summa. Otamme vastaan apurahahakemuksia ympäri vuoden. Käsittelyaika on sidoksissa hallituksen kokousaikatauluun. Hakemukset osoitetaan Käkisalmi-säätiön hallituksen puheenjohtajalle, asiamiehelle.

Käkisalmi säätiön hallintoneuvosto.

TOIMIELIMET

Käkisalmi-säätiön hallitus:
Puheenjohtaja: Marja Huovila, Lahti

Hallituksen jäsenet:
Jaana Mäenpää Heinola, Seppo Komonen Kouvola ja Ville Kokko Heinola. Kari Kaikkonen Heinola.
Hallituksen varajäsenet:
Ulla Pih­la-Kohopää Heinola, Aimo Pärssinen Heinola ja Leena Oikarinen (sihteeri) Espoo.

Käkisalmi-säätiön hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Sakari Oka, Helsinki
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja: Tapani Ampiala, Huttula
Jäsenet:
Esko Kolli, Vierumäki
Erkki Lindeberg, Kesälahti
Markku Komonen, Vantaa
Eeva-Liisa Poutanen, Helsinki
Pekka Malinen, Helsinki
Liisa Waali
Leena Kärävä-Lindgren, Espoo
llkka Hietanen, Lyöttilä

Hallintoneuvoston varajäsenet:
Osmo Poutanen, Myllyoja
Arja Ulmanen, Heinola
Hanna Tiira, Helsinki
Tommi Tiira, Helsinki
Liisa Vehkasalo, Myllyoja
Liisa Waali, Halkia
Juhani Komonen
Pertti Kaikkonen, Lahti
Merja Uotila, Jyväskylä