Käkisalmi säätiö tietosuojaseloste, 25.5.2018

Säätiön rekisteröityjen jäsenten ja asiakkaiden tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

Käkisalmi-säätiö
c/o Marja Huovila
Vuorikatu 15 B 29
15 110 LAHTI

 

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Marja Huovila
marja.huovila(a)gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Tietosuojavastaava
Marja Huovila
marja.huovila(a)gmail.com

  1. Rekisteröidyt 

Käkisalmi-säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet sekä säätiön nimeämät toimihenkilöt.

  1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden ja toiminnan perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat valtuuskunnan jäsenten välisten suhteiden hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja jäsenviestintä.

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
Henkilön nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero

  1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marja.huovila(a)gmail.com

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin käyttäjätiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä verkkolomakkeella, suullisesti, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Käkisalmi-säätiön ulkopuolelle.

  1. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsentietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti jäsentietoja säilytetään 6 kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

  1. Henkilötietojen käsittelijät 

Jäsenrekisterin mukaisia tietoja käsittelevät Käkisalmi-säätiön puheenjohtaja, sihteeri. Säätiö voi ulkoistaa henkilötietojen tallentamisen kolmannelle osapuolelle. Säätiö takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.